Partner logistics Bergen op Zoom B.V.

Ook het tweede en derde kwartaal van 2013 assisteert GTD Nederland B.V. bij de drieploegendienst van Partner logistics B.V. te Bergen op Zoom.